AI Current Status as of: Tue Sep 19 07:08:31 2017
TherTOutTbkHbkTgarToffTbasHbas
78.068.776.763.971.773.674.344.1